Glor-Isol torrslamfärg och rödfärg

Glor-Isol Torrslamfärg: Enligt ett gammalt svensk originalrecept för nutida användning